leon的个人主页

http://www.jiaodui.com/bbs/u.php?uid=58761  [收藏] [复制]

leon

 • 0

  关注

 • 0

  粉丝

 • 100

  访客

 • 等级:编之大者
 • 身份:管理员
 • 总积分:4623
 • 男,2011-09-24

最后登录:2024-03-03

更多资料

个人标签

暂时没有添加标签!

更多 发表的帖子

【旋涡泵】【漩涡泵】

2024-01-06 - 回复:0,人气:134 - × 【X】√

校标:【旋涡泵】 ------------------------ 术语在线:旋涡泵
【隔汽层】【隔气层】

2024-01-01 - 回复:0,人气:141 - × 【G】√

校标:【隔汽层】 术语在线:隔汽层
【任课教师】【科任教师】

2023-12-22 - 回复:2,人气:208 - × 【R】√

来源于百度知道,供参考 https://zhidao.baidu.com/question/1678206931626365587.html 1、
【源语】【原语】翻译为译语或目的语

2023-11-07 - 回复:0,人气:576 - × 【Y】√

校标:【源语】 -------------------------- 辞海7 机器翻译 亦称“计算机翻译”
【会谈】【汇谈】

2023-11-02 - 回复:0,人气:246 - × 【H】√

校标:【会谈】 ----------------------------------------- 现汉7:会谈

更多 回复的帖子

留言板

朋友

暂无朋友!